Záhradný architekt je vám k službám

  1. Obhliadka na mieste záhrady – zákazník poskytne pôdorys riešenej plochy (situáciu z kat. mapy) a svoje predstavy o vzhľade, využívaní a údržby záhrady.
  2. Ak nemá podklady, je nutné si zakresliť situáciu riešenej plochy.
  3. Potom prebieha spísanie zmluvy o dielo, pri ktorej sa odovzdá 70% zálohy z ceny celkového diela.
  4. Vypracovanie štúdie – návrhu do dvoch týždňov po obhliadke.
  5. Po 1. konzultácií sa upraví štúdia na celkový návrh podľa pripomienok zákazníka.

Vypracovanie technického výkresu

Vypracovanie plánu výsadby so zoznamom rastlín

Perspektívy návrhu v 3D aj s videom

3D Prehliadka záhrady

Zaujali sme Vás? Máte otázky?
Zavolajte nám!

Radi vám odpovieme na každú z vašich otázok

Copyright © 2018 Ing. Magdaléna Ostrožovičová | Created by bhComp.sk

Záhradný architekt je vám k službám

  1. Obhliadka na mieste záhrady – zákazník poskytne pôdorys riešenej plochy (situáciu z kat. mapy) a svoje predstavy o vzhľade, využívaní a údržby záhrady.
  2. Ak nemá podklady, je nutné si zakresliť situáciu riešenej plochy.
  3. Potom prebieha spísanie zmluvy o dielo, pri ktorej sa odovzdá 70% zálohy z ceny celkového diela.
  4. Vypracovanie štúdie – návrhu do dvoch týždňov po obhliadke.
  5. Po 1. konzultácií sa upraví štúdia na celkový návrh podľa pripomienok zákazníka.

Vypracovanie technického výkresu

Vypracovanie plánu výsadby so zoznamom rastlín

Perspektívy návrhu v 3D aj s videom

3D Prehliadka záhrady

Zaujali sme Vás? Máte otázky?
Zavolajte nám!

Radi vám odpovieme na každú z vašich otázok

© 2016 - Ing. Magdaléna Ostrožovičová
Created by bhComp.sk